Toll Free: 0299 432 688

Tarieven

Volwassenen moeten, om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben afgesloten. Kinderen tot 18 jaar krijgen de mondzorg vanuit de basis- zorgverzekering vergoed. Bij iedere prestatie (behandeling) hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. Ook op de nota en eventuele begroting vindt u deze codes terug.

In de praktijk hanteren wij de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Bij het eerste bezoek kunnen wij uw DPSI-score vaststellen en krijgt u van ons een begroting van de kosten mee. Bij uw zorgverzekeraar kunt u dan informeren wat uw vergoeding is.

Onze nota's versturen wij via www.infomedics.nl. Voor vragen over uw rekening kunt u terecht op www.infomedics.nl of via het telefoonnummer 0900 - 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek).

Uw tandvlees
krijgt een cijfer (DPSI-score):

Uw tandvlees is gecontroleerd. Er is globaal onderzocht hoe stevig het tandvlees om de tanden en kiezen sluit. De meting is vastgelegd in een cijfer. Uw gebit is opgedeeld in zes gebieden.

  • 0 Het tandvlees is gezond. Er is niets aan de hand.
  • 1 Het tandvlees is ontstoken door tandplak, waardoor het bloedt. Dit heet gingivitis.
  • 2 Naast ontsteking van het tandvlees is ook tandsteen aangetroffen.
  • 3- Het ontstoken tandvlees laat een beetje los van de tanden en kiezen. Dit heet parodontitis.
  • 3+ Het ontstoken tandvlees laat los van de tanden en kiezen en is teruggetrokken; de wortel ligt gedeeltelijk bloot.
  • 4 Een verdere verslechtering van de situatie als omschreven bij cijfer 3


Bij een DPSI-score van 0, 1 of 2 hanteren wij de M codes behorend bij de preventieve mondzorg. Heeft u een DPSI-score van 3-, 3+ of 4 dan zijn wij verplicht de T codes te gebruiken behorend bij tandvleesbehandelingen of nazorg van tandvleesbehandeling.