Toll Free: 0299 432 688

Niet tevredenover uw behandeling?

U staat bij ons op de eerste plaats. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indien. U kunt dit bij ons melden, zodat wij samen kunnen zoeken naar een oplossing. Mochten wij samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klacht dan verwijzen wij u naar de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) Brochure-klachtenregeling-patient-2021.

Klik hier om een PDF bestand te downloaden van de SKGE patiënten folder om deze in te lezen of om uit te printen.

Indien u toch een klacht wil indienen, dient hiervoor een klachtenformulier te worden ingevuld. Deze is te vinden op de website van de SKGE. Klik hier om het klachtenformulier te bekijken.

informatiebrochure voor patiënten